Makarony ekologiczne na wodzie źródlanej

FSSC 22000

System Certyfikacji Bezpieczeństa Żywności FSSC 22000 ( Food Safety System Certification ) to oparty o wymagania międzynarodowej normy ISO 22000 niezależny system certyfikacji łańcucha dostaw branży spożywczej, równoważny systemom IFS i BRC, jest on również zaakceptowany przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności ( GFSI ).

Zdobyty certyfikat FSSC stanowi potwierdzenie stosowania przez naszą firmę podejścia systemowego i procesowego oraz jasnych procedur postępowania, co przekłada się na dotrzymywanie najwyższych standartów jakości oraz przejrzystość działalności.

Żeby zdobyć ten certyfikat nasz zakład produkcyjny musiał przejść przez szczegółowe aydyty oraz spełnić rygorystyczne wymagania, dotyczące m.in.:

- Zarządzania zakupionymi surowcami i materiałami opakowaniowymi,

- Higieny personelu,

- Utrzymania najwyższych standartów czystości na liniach produkcyjnych,

- Wdrożenia procedur wycofania produktu,

- Nadzoru nad szkodnikami, utylizacji odpadów i ścieków,

- Jakosci technicznej obiektów i maszyn,

- Całkowitego rozdzielenia linii glutenowych i bezglutenowych, włącznie z podziałem szatni pracowniczych oraz ciągów komunikacyjnych w celu wykluczenia         możliwych skażeń krzyżowych ( w odniesieniu do glutenu ).

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy naszych klientów, że spełniliśmy wszystkie wymagania i normy i 22.05.2018 otrzymaliśmy certyfikat FSSC 22000 będący świadectwem dotrzymywania przez naszą firmę najwyższych standartów jakości w przemyśle spożywczym.

 FSSC